Loading...

Trygghet och kontroll

CLS KVALITET, MILJÖ, ARBETSMILJÖ

Alla företag som är medlemmar i Comfort arbetar efter det gemensamma ledningssystemet CLS 2011. Det omfattar rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

CLS 2011, som är utvecklat specifikt för Comfort-kedjan,  följer de senaste internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Systemet är även kompletterat, för att klara de krav som gäller specifikt för VVS-branschen. För att försäkra att medlemsföretagen arbetar mot satta mål, granskas deras arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö regelbundet av externa revisorer.

Genom samarbete med Inspecta erbjuds medlemmarna en tredjepartcertifiering inom kvalitet och miljö. Ett stort antal medlemmar är eller är på väg att därigenom bli ISO- certifierade.

KVALITET – ATT GE KUNDEN DET KUNDEN VILL HA

Syftet med kvalitetsarbetet är att uppfylla kundernas krav och deras förväntningar. Exempel på rutiner som kvalitetsarbetet styr är inköp, arbetsplanering, avtalshantering och utförande av de tjänster som kunderna beställer.

GDPR-policy

Rörbåten Björn Palmqvist VVS AB hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Rörbåten Björn Palmqvist VVS AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Vi behandlar sådana personuppgifter som nödvändiga för dessa ändamål, t ex. namn, personnummer, adress, telefonnummer samt fastighetsbeteckning.

Rörbåten Björn Palmqvist VVS AB behandlar, lagrar och gallrar personuppgifter i enlighet med gällande lagkrav.

Dataskyddsförordningen ger dig rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Rörbåten Björn Palmqvist VVS AB behandlar. Du kan begära att uppgifter ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

Vårt mål är att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.

Vi på Rörbåten Björn Palmqvist VVS AB värnar om den personliga integriteten.